Doelstelling

About

Door collegiale consultancy bevorderen en vergaren van specifieke kennis aangaande technische, service-, kwaliteits- en managementzaken als mogelijke projectmatige samenwerkingsvormen. Het vervullen van een advies-/vraagbaakfunctie ter ondersteuning van activiteiten en projecten, op managementniveau en uitvoerend niveau.

Het ontwikkelen/inzetten van analyse-, benchmark instrumenten en middels onderlinge discussies te komen tot een beter individueel inzicht in de strategische positie van de technische dienst binnen het revalidatiecentrum.

Laatste updates

De SITE voor HTDNED is na een ontwikkelperiode in bedrijf genomen.
In de laatste vergadering van de HTD revalidatecentra op 14 juni 2016 is afgesproken om de site opti...

De vernieuwde SITE van HTOR
De vernieuwde SITE van HTOR
Na het life gaan van de nieuwe site van HTOR op 20 november 2014 is na evaluatie van de presentatie...

HTOR  in een nieuwe jas
HTOR in een nieuwe jas
Op woensdag 20 november is de nieuwe site van HTOR life gegaan. De opzet van deze site sluit aan bi...

Nieuwsarchief bekijken

Geen data beschikbaar

Bijeenkomst in het verleden

Bijeenkomst 14-06-2016 10:00

Adelante
Zandbergsweg 111 , HOENSBROEK


Bijeenkomst 18-11-2015 09:30

Sophia Stichting
Vrederustlaan 180 , Den Haag